BEVEZETÉS

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az  Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó,  minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. 

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére meg kell küldeni.

I. FEJEZET

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Cégnév:                                  I-COM Irodaellátás Kft.       

Székhely:                               1044 Budapest, Ezred u. 2.

Cégjegyzékszám:                   01 09 196828

Adószám:                               25049813-2-41

Képviselő:                              Szabó Zsolt   

Telefonszám:                         +36 1 688-1840

Fax:                                        +36 1 688-1841

E-mail cím:                            hello@i-com.hu        

Honlap:                                  www.i-com.hu

(a továbbiakban: Társaság)

A HONLAP ÜZEMELTETÉSE SORÁN VÉGZETT ADATKEZELÉSEK LEÍRÁSA

1. Technikai adatok, Honlap látogatás adatai

Adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, Felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.
Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban a Felhasználó azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a Felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Kezelt adatok köre: dátum, időpont, Felhasználó számítógépének IP címe és a meglátogatott oldal címe, a látogató nagykorúságára vonatkozó adat.
Adatkezelés célja: Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti Felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. Adatkezelés célja a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása.
Az adatkezelés időtartama: a Honlap megtekintésétől számított 30 nap.
Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

2. Cookie-k (sütik) kezelése

Adatkezelő a testreszabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

– Biztonsági cookie-k: a jogszabály által előírt biztonsági követelmények teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie, mely lehetővé teszi, hogy a rendszer felismerje a visszatérő látógatót.

• Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Honlap hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
  o Érintettek köre: A Honlapot látogató valamennyi Felhasználó.
  o Kezelt adatok köre: részletesen lentebb az egyes szolgáltatásoknál
  o Adatkezelés ideje: honlapon történő látogatás időtartama alatt él, azt követően automatikusan törlődik.

• Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. 
  o Érintettek köre: A Honlapot látogató valamennyi Felhasználó.
  o Kezelt adatok köre: részletesen lentebb az egyes szolgáltatásoknál 
  o Adatkezelés ideje: Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz, jellemzően 30-60-90-120-180-365 nap.

Adatkezelés célja: A Felhasználók egymástól való megkülönböztetése, Felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, megfelelő navigáció biztosítása. 
Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

3. Sütik (cookie-k törlése)

A Felhasználónak joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség.
Az egyes (legnépszerűbb) böngészők cookie kezelésével kapcsolatban további információkat az alábbi linkeken talál:

• Chrome – Cookie-k törlése, engedélyezése és kezelése: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu 
• FireFox – Sütik engedélyezése és tiltása, amit a weboldak használnak beállítások mentésére: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn 
• Internet Explorer – Cookie-k törlése és kezelése: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
• Safari – Sütik és webhelyadatok kezelése: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac 
• Opera – Sütik: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html 

A Honlap tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban Adatkezelővel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat (bővebb információt a web bacon-okról itt talál angol nyelven – Web beacon: https://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon)  a Felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy a Felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadók és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

4. Google Analytics által elhelyezett cookie-k (sütik)
Adatkezelés célja: A Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai, statisztikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről a Google a https://www.google.com/analytics/ címen nyújt részletes felvilágosítást.

A Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatása. A Google Analytics Felhasználó számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a Honlapon létrejött felhasználói interakciókat. A webanalitikai célú adatkezelés jogalapja a Honlapon használójának önkéntes hozzájárulása. Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki.

A Google Analytics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google az Adatkezelő megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze a Honlapon használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen Adatkezelő   felé. A Google Analytics alkalmazás keretében – a böngészőn keresztül továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze más adatokkal.
Kezelt adatok köre: Analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép, illetve a Felhasználó személyének beazonosítása nem lehetséges.

Adatkezelés időtartama: a cookie jellegétől függően változó
Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Az alábbi linken érhető el a Google Analytics vonatkozó szabályzata és tájékoztatója:
A Google Analytics által használt cookie-k: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu 

Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook, LinkedIN és Youtube oldalán

(1) A Társaság termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook, LinkedIN és Youtube oldalt tart fenn.

(2) A Társaság Facebook, LinkedIn és Youtube oldalán felett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak. 

(3) A Társaság Facebook, LinkedIN és Youtube oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli.

(4) A látogatókra a Facebook, LinkedIN és Youtube Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók. A Társaság az általa üzemeltetett oldalakon adatkezelési tájékoztatót helyez el.

(5) Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok/követők közül, vagy törölheti hozzászólását.

(6) A Társaság nem felel a Facebook, LinkedIN és Youtube felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság nem felel semmilyen, a Facebook, LinkedIN és Youtube működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen Tájékoztatóra az Európai Unió által elfogadott 2016/679-es Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation – GDPR) rendelkezései az irányadóak.

Mint adatkezelő a Társság fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót a felhasználó előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa. A felhasználónak a módosítást a weboldalon – a weboldal további használata érdekében – el kell fogadnia az adatkezelő által biztosított módon. A módosítások az elfogadást követően, illetve a weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá a felhasználóval szemben.

Hatályos 2019. 04. 26-tól, tekintettel az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló 2019. évi XXXIV. törvényben foglaltakra.

Budapest, 2020. április